Product Ownership als service

Product Owners die je kunnen helpen bij elke fase van productontwikkeling

De Owner in Product Owner

De kern van onze dienstverlening draait om zorgvuldig beheer of ownership van jouw digitale product. Onze Product Owners zorgen ervoor dat jouw waardevolle product op tijd wordt opgeleverd en voldoet aan de beste standaarden. We werken nauw samen met jullie Scrum Master, Development Team en belanghebbenden. We beheren de Product Backlog en trekken de kar in het stellen van prioriteiten.

Heb je naast onze Product Owners ook interesse in een Scrum Master, Business Analyst of development team? Geen probleem. Wij onderhouden warme relaties met onze Agile partners uit de Cronos groep en stellen graag aanvullende expertise aan je voor. Ook voor uiteenlopende Product Management vraagstukken kunnen wij in samenwerking met partners de juiste expertise bieden. Altijd met één vast aanspreekpunt, jouw Product Owner.

Neem contact op

Wij inspireren en ontzorgen

Dit is wat je van onze Product Owners mag verwachten:

Product Owners met pit

Gedreven professionals die echt verantwoordelijkheid voelen voor het succes van jouw product. Daar begint het mee.

Kennis delen

Delen regelmatig hun kennis en best practices met collega’s binnen Product Owner Agency. Hierdoor worden markt inzichten, innovaties en best practices goed benut.

Agile mindset

Natuurlijk zijn al onze Product Owners SCRUM gecertificeerd en hebben ruimschoots ervaring in het werken binnen Agile teams en organisaties.

De kracht van Cronos

Product Owner Agency maakt deel uit van de Cronos Groep dat bestaat uit honderden IT gerelateerde bedrijven. Cronos is voorloper in het gebruik van innovatieve technologieën.

Passende hulp voor ieder project

Heb je een goed idee dat je wilt testen? Of ben je al een tijdje gestart met een project wat maar moeilijk van de grond komt? Wij helpen jouw organisatie met alle vraagstukken en stappen die verband houden met productontwikkeling. Denk hierbij aan een co-creatie van jouw productvisie, extra expertise en ondersteuning voor jouw product backlog of een passende inrichting van Agile SCRUM. We organiseren graag een design sprint om jouw product visie om te zetten naar een visueel concept. Heb je dromen van formaat? Wellicht verstandig om eerst samen een Minimal Viable Product (MVP) te lanceren.

1. Productvisie

Een goede productvisie geeft richting en helpt bij besluitvorming tijdens de ontwikkeling. Kennis van de markt en jouw positie in deze markt is doorslaggevend. Vervolgens formuleren we het doel en de belangrijkste eigenschappen van jouw product. Frequente en inspirerende communicatie maakt het helemaal af.

2. Product design

Een design sprint is het ideale middel om in enkele dagen een goede voorbereiding te treffen. Het versnelt het proces van conceptontwikkeling, validatie en besluitvorming. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om de Scrum interventies te plannen en te toetsen of alle expertise aan boord is. We starten bij voorkeur met een visueel concept.

3. Product ontwikkeling

Productontwikkeling gebeurt iteratief in sprints. Dit zijn periodes van minimaal 2 weken. Voor een nieuwe sprint dien je goed voorbereid te zijn. Dit betekent een goede refinement en prioritering van de backlog, duidelijke stories met ‘acceptance criteria’ en een realistische sprint planning. Aan het einde van de sprint evalueer je gezamenlijk de ontwikkelingen en de mogelijkheden tot verbetering.


4. Testen

Het testen van nieuwe features wordt vaak als vervelend gezien en krijgt daardoor te weinig aandacht. Een Product Owner is verantwoordelijk voor kwaliteit en dient hiervoor veel zelf te testen. Uiteraard kan hij hiervoor ook de klant, de gebruikers of een expert inzetten. Alle nieuwe functionaliteiten worden dan met vertrouwen in gebruik genomen waardoor je gebruikersproblemen voorkomt.

5. Reviewen

Agile productontwikkeling staat voor flexibiliteit en snel kunnen meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. Iteratief ontwikkelen, beoordelen en bijsturen maakt dit mogelijk. Hierbij schakel je als Product Owner continu tussen belangrijke stakeholders. Vervolgens controleer je of de roadmap aansluit bij de wensen van je stakeholders en of je voor de aankomende sprint de juiste ontwikkelingen hebt gepland.

6. Lanceren

Ook in Agile Scrum projecten bestaat vaak een gewenste lanceerdatum. Hier komt alles samen en weet je als Product Owner of je jouw werk goed hebt gedaan. De resultaten van de integratie- en gebruikerstesten zijn goed en er is zelfs een klein feestje gepland. Hier stopt het echter niet. Ook na product lancering ondersteunen wij graag met het opzetten van een goede feedback loop en product analytics.

Hoe kunnen we jou helpen?

Ben je op zoek naar een Product Owner? Heb je hulp nodig bij het opzetten van je productontwikkeling of wil je vrijblijvend met ons van gedachten wisselen? Neem contact met ons op voor het plannen van een (telefonisch) consult.